بیت العدل اعظم

Program Picture

سیاست نه، چرا؟

بیت العدل اعظم
۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

شیما: بیت العدل اعظم همون طور که بهزاد گفت، عالی‌ترین شورا و هیئت حاکمه بهائی یه که در سطح بین المللی به امور بهائیان می‌پردازه و جامعه جهانی بهائی رو به سمت اهدافش و میشه گفت کل جامعه جهانی رو به طرف صلح و وحدت هدایت میکنه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه