بیانیّه مصوّبه بیت العدل اعظم – بخش ۱۱

بیانیّه مصوّبه بیت العدل اعظم – بخش ۱۱
مرداد ۲۲, ۱۳۹۶

ترجمۀ بیانیّه بیت العدل اعظم خطاب به اهل عالم: “در چنین جامعه جهانی، تمام موانع اقتصادی به کلّی مرتفع گردد و وابستگی سرمایه‌داران و کارگران و لازمیّت و ملزومیّت آن، بالصّراحه تصدیق گردد، جامعه‌ای که در آن عربده و هیاهوی تعصّبات و مشاجرات دینی، تا ابد مسکوت ماند و شعلۀ دشمنی‌های نژادی، عاقبت الامر،خاموش شود.”

ثبت نام در خبرنامه