بیانیّه وعده صلح جهانی – بخش ۱۳

Program Picture

تفکری نو، گفتمانی نو

بیانیّه وعده صلح جهانی – بخش ۱۳
۲۳ مرداد ۱۳۹۶

چون به اهمّیّت عظیم وظیفه‌ای که اکنون پیشِ رویِ تمامی جهان قرار دارد می‌اندیشیم، با کمال خضوع سر تعظیم به پیشگاه خالق متعال فرود می‌آوریم، خالقی که با محبّت بی‌منتهایش جمیع بشر را از یک سلاله خلق فرمود، جوهر ثمین حقیقت انسانی را در او به ودیعه نهاد، به شرف هوش و دانایی و کرامت و جاودانگی مفتخر فرمود، و “انسان را از بین امم و خلایق برای معرفت و محبّت خود که علّت غایی و سبب خلقت کائنات بود اختیار نمود.”

ایمان راسخ ما بر آنست که انسان “برای اصلاح عالم خلق شده” و”شئونات درنده‌های ارض لایق انسان نبوده و نیست” و کمالات و فضایلی که شایسته‌ی مقام شامخ انسان است امانت‌داری، بردباری، رحمت، شفقت و مهربانی به تمام نوع بشر است. بر این باور تأکید می‌کنیم که باید در این یوم موعود مقام و رتبه‌ی انسان ظاهر شود، قوا و استعدادات مکنونه‌اش به منصّه‌ی ظهور رسد، سرنوشت درخشانش به خوبی آشکار گردد و فضایل عالیه‌ی فطری‌اش به عرصه‌ی شهود در آید. اینست انگیزه و منشأ ایمان راسخ ما بر اینکه صلح و یگانگی مقصدیست ممکن‌الحصول که نوع انسان تلاش‌کنان به سوی آن پیش می‌رود.

هم‌زمان با تحریر این سطور، ندای مشتاقانه‌ی بهائیان را می‌توان شنید که با وجود مظالمی که هنوز در زادگاه آیین خویش متحمّل می‌شوند با امیدِ تزلزل‌ناپذیر خویش بر این باور شهادت می‌دهند که بر اثر قوای تقلیب‌کننده‌ی ظهور حضرت بهاءاللّه که مؤیّد به تأییدات الهی است، وقت تحقّق قریب‌‌الوقوع رؤیای دیرینه‌ی بشر برای صلح و آرامش اکنون فرا رسیده است. لذا آنچه با شما در میان می‌گذاریم تنها رؤیایی در قالب الفاظ نیست: ما قدرت اَعمالِ منبعث از ایمان و فداکاری را فرا می‌خوانیم؛ ما تمنّای مشتاقانه‌ی هم‌کیشان خویش در سراسر جهان برای حصول صلح و اتّحاد را بیان می‌داریم؛ ما به همه‌ی مظلومانی می‌پیوندیم که قربانی تعدّی و تجاوزند، به همه‌ی کسانی که در آرزوی پایان یافتن دشمنی و نزاعند، به تمامی نفوسی که تعلّق‌شان به اصول صلح و نظم جهانی سبب ترویج مقاصد عالیه‌ای می‌شود که خالق مهربان، نوع انسان را برای آن خلق فرموده است.

به منظور ابراز اطمینان عمیق خود از استقرار صلح، این وعده‌ی محکم و مؤکّد حضرت بهاءاللّه را حسن ختام این نوشتار قرار می‌دهیم که می‌فرماید: “این منازعات بی‌ثمر و جنگ‌های مهلک از میان برخیزد و صلح اکبر تحقّق یابد.” (ترجمه)

برای دسترسی به متن کامل بیانیه بیت العدل اعظم خطاب به اهل عالم با نام “وعده صلح جهانی” اینجا کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه