پیام بیت العدل اعظم، شرکت کنندگان در ۱۱۴ کنفرانس جوانان

Program Picture

تفکری نو، گفتمانی نو

پیام بیت العدل اعظم، شرکت کنندگان در ۱۱۴ کنفرانس جوانان
۲۴ مرداد ۱۳۹۶

ده‌ها هزار جوان که با شما عزیزان وجه مشترک‌ زیادی دارند در سراسر جهان در کنفرانس‌‌های متعدّد با هدفی مشترک گرد هم خواهند آمد. واقعیّات‌ زندگی هر یک از شما عزیزان در شرایط بسیار متفاوتی شکل گرفته‌ است امّا آرزوی ایجاد تغییری سازنده و داشتن توانایی ارائۀ خدمات هدف‌مند که هر دو از ویژگی‌های این مرحله از زندگی شما است، نه منحصر به نژاد یا ملّیّت و نه وابسته به موقعیّت مالی و مادّی است. ایّام درخشان جوانی را که شما اکنون می‌گذرانید همگان تجربه کرده‌اند؛ امّا دورانی است کوتاه و در معرض ضربات نیروهای اجتماعی فراوان. بنا بر این چقدر مهم است که نهایت کوشش را مبذول دارید تا از جمله نفوسی باشید که به فرموده حضرت عبدالبهاء در ایّام حیات “از وجود بهره‌ئی گرفتند و ثمره‌ئی بردند.”

موجب مسرّت این جمع است که بسیاری از شما عزیزان هم‌اکنون با شرکت در فعّالیّت‌های جامعه‌سازی و هم‌چنین با سازمان‌دهی و هماهنگ‌سازی و یا با اداره کردن مساعی دیگران به خدمت مشغولید و در همۀ این امور مسئولیّت‌های فزاینده‌ای را بر عهده می‌گیرید. جای تعجّب نیست که گروه سنّی شما است که بیشترین تجربه را در مساعدت به رشد روحانی و اخلاقی نوجوانان و کودکان کسب می‌کند و قابلیّت‌شان را برای انجام خدمات جمعی و دوستیِ حقیقی تقویت می‌نماید. البتّه شما با آگاهی از وضعیّت دنیایی که این نوجوانان باید در آن راه‌ زندگی خود را بیابند، دنیایی که هم دارای خطرات غیر منتظره و هم امکانات فراوان است، اهمّیّت آماده‌سازی و تقویت روحانی آنان را به آسانی درک می‌کنید. هم‌چنین با وقوف بر اینکه حضرت بهاءالله هم برای تقلیب معنوی و هم برای ترقّی مادّی بشر ظهور فرموده‌اند به افراد جوان‌تر از خود کمک می‌کنید تا به تهذیب اخلاق خود بپردازند و آمادۀ قبول مسئولیّت برای رفاه جوامع خود شوند. هنگامی که این نوجوانان به سنّ بلوغ می‌رسند آنها را یاری می‌دهید تا قدرت بیان‌شان افزایش یابد و هم‌چنین یک حسّ قویّ اخلاقی در آنان به وجود آید. در این راستا، با پیروی از این حکم حضرت بهاءالله که می‌فرمایند “به اعمال خود را بیارایید نه به اقوال”، هدف‌مندی خود شما نیز مشخّص‌تر می‌گردد.

برای دسترسی به متن کامل این پیام اینجا کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه