پیام بیت العدل اعظم، خطاب به بهائیان مصر

Program Picture

تفکری نو، گفتمانی نو

پیام بیت العدل اعظم، خطاب به بهائیان مصر
۲۴ مرداد ۱۳۹۶

بی‌عدالتی بر همه جا سایه افکنده است. نتایج منفی بی‌عدالتی ناشی از اعمال ناپسند افراد، گروه‌ها و یا حکومت‌ها در همۀ شئون زندگی از محیط خانه گرفته تا محلّ کار و یا صحنۀ اجتماع در سراسر جهان‌ به چشم می‌خورد. حضرت بهاءالله با اظهار تأسّف از مصائب وحشتناکی که بی‌عدالتی به بار می‌آورد به این بیان مهیمن ناطق شدند: “امروز نالۀ عدل بلند و حنین انصاف مرتفع دود تیرۀ ستم عالم و امم را احاطه نموده.” در این دوران تغییرات بی‌سابقه، وضع جهان بسیار وخیم و بحرانی است: فرایندهای آشوب و نظم که در تلاطمی پر پیچ و خم در حال عملکرد متقابل هستند حاکی از یک مرحلۀ انتقالی اجتماعی و روحانی تمامی جهان است.

جامعۀ بشری به مرحله‌ای از تکامل خود رسیده است که در آن وحدت نوع انسان امری ضروری می‌باشد. عدم قبول این واقعیّت عدم درک معنا و علّت بحران‌های کنونی جهان است. اصل وحدت عالم انسانی کلید حلّ مشکلات گسترده‌ای است که جهان با آن رو به روست. شما بهائیان مصر می‌دانید که این اصل نه تنها به هدف نهایی صلح‌آمیزی بشارت می‌دهد بلکه مستلزم مشارکت شما در انجام وظایف دشواری که لازمۀ نیل به آن هدف است نیز می‌باشد. به این ترتیب به ابعاد جهانی ظلم و ستم‌هایی که در وطن شما و یا دیگر نقاط عالم روی می‌دهد واقفید و این مسئولیّت را می‌پذیرید که برای خیر عموم، بر اساس موازین بهائی و در صورت امکان با هم‌کاری دیگران در راه مبارزه با بی‌عدالتی جهد و کوشش نمایید.

گروه‌هایی که شما را در رویارویی فعلی پشتیبانی می‌نمایند بینشی جهان‌شمول دارند و آماده‌اند تا در برابر مقاومت‌ سختی که نسبت به فعّالیّت‌های خیرخواهانۀ آنان به عمل می‌آید ایستادگی نمایند و در این راه لطمات ناشی از بی‌عدالتی را نیز متحمّل گردند. از آنجایی که گسترش عدالت ایجاد وحدت در جهان را تضمین می‌نماید، همۀ کسانی که به مبارزاتی دشوار به خاطر عدالت مشغولند در واقع به ماهیّت روح عصر جدید که عصارۀ آن اصل وحدت است پی‌برده‌اند. تا جایی که مبارزه در راه عدالت به تأسیس یک معیار جهانی واحد برای حقوق بشر کمک می‌کند، سازمان‌هایی که در مصر به این مبارزه مشغولند درجهت نیل مردم کشور خود به وحدت فعّالیّت می‌کنند و از این طریق خود را تا حدّ زیادی وقف وظیفۀ حیاتی رفع تنش‌هایی می‌نمایند که به جامعه‌شان آسیب می‌رساند و حصول وحدت آن را به تأخیر می‌اندازد. چنین ایجاد تفاهمی برای مردم مصر که می‌توانند به روشن‌فکری پرآوازۀ پیشینیان خود که در گذشته‌ای شکوه‌مند ضامن وحدت آنها در یک جامعۀ پیشرفته بود افتخار نمایند، نباید غیر ممکن باشد. بدون شک مصر به نحوی که شایستۀ مقام آن کشور است به پا خواهد خاست تا در تحقّق هدف نهایی صلح جهانی و تأمین رفاه عالم که آرزوی همۀ ملل است مشارکت نماید.

برای دسترسی به متن کامل این پیام اینجا کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه