بیانیّه وعده صلح جهانی – بخش ۹

Program Picture

تفکری نو، گفتمانی نو

بیانیّه وعده صلح جهانی – بخش ۹
۲۳ مرداد ۱۳۹۶

اصولی روحانی، یا به قولی، ارزش‌هایی انسانی وجود دارد که به وسیله‌ی آن می‌توان راه حلّی برای هر مشکل اجتماعی پیدا کرد. هر گروه خیراندیشی به طور کلّی می‌تواند برای حلّ مشکلات خود راهی عملی طرح نماید ولی خیراندیشی و دانش عملی معمولاً کافی نیست. ارزش اساسی اصول روحانی در آنست که نه تنها چشم‌اندازی ارائه می‌دهد که با آنچه در طبیعت انسان مستور است توازن و هماهنگی دارد بلکه طرز فکر، تحرّک، اراده و آرمانی را نیز برمی‌انگیزد که موجب تسهیلِ یافتن و به کار بستن اقدامات عملی می‌گردد. رهبران دول و تمام صاحبان قدرت در صورتی موفّقیّت بیشتری برای حلّ مشکلات خواهند داشت که ابتدا اصول مربوطه را شناسایی کنند و سپس در پرتو آنها به اقدام بپردازند.

نخستین سئوالی که جواب آن را باید یافت این است که چگونه می‌توان جهان کنونی با الگوی تثبیت شده‌ی مخاصماتش را به جهانی دیگر تبدیل نمود که در آن همکاری و هماهنگی حکم‌فرما باشد.

نظم جهانی فقط می‌تواند بر پایه‌ی یک آگاهی تزلزل‌ناپذیر از یگانگی نوع بشر – حقیقتی روحانی و مورد تأیید همۀ علوم انسانی – بنیان شود. علوم مردم‌شناسی، فیزیولوژی و روان‌شناسی همگی فقط یک نوع انسان را می‌شناسند اگرچه این انسان در جنبه‌های ثانوی حیاتش بی‌نهایت متنوّع است. قبول این حقیقت مستلزم ترک تعصّب است – همه نوع تعصّبات – نژادی، طبقاتی، رنگی، مذهبی، ملّی، جنسیّتی، میزان تمدّن مادّی و هر چیز دیگری که موجب شود مردم خود را از دیگران برتر بدانند.

قبول یگانگی نوع انسان اوّلین شرط اساسی برای تجدید سازمان و اداره‌ی جهان به صورت یک کشور و وطنِ همه‌ی نوع انسان است. پذیرش همگانی این اصلِ روحانی برای موفّقیّت هر کوششی در راه تأسیس صلح جهانی ضروری است. بنا بر این اصل یگانگی نوع بشر را باید به طور عمومی اعلان نمود، در مدارس تعلیم داد، و مستمرّاً آن را در تمام کشورها به عنوان تمهیدی برای تغییری اساسی در ساختار اجتماع تأکید کرد، تغییری که از ملزمات این یگانگی است.

از نظر آیین بهائی “اصل وحدت عالم انسانی خواهان تجدید ساختار و خلع سلاح تمام جهان متمدّن است نه چیزی کمتر از آن، جهانی زنده و پویا که در جمیع جنبه‌های اصلی حیاتش – دستگاه سیاسی‌اش، آمال روحانیش، تجارت و اقتصادش، و خطّ و زبانش – متّحد باشد و در عین حال تنوّع بی‌کران خصایص ملّی اجزای هم‌پیمانش را حفظ کند.” (ترجمه)

برای دسترسی به متن کامل بیانیه بیت العدل اعظم خطاب به اهل عالم با نام “وعده صلح جهانی” اینجا کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه