آیا بهائیت ساخته انگلیس است؟

Program Picture

سوال از من، جواب از مامان

آیا بهائیت ساخته انگلیس است؟
۲۸ بهمن ۱۳۹۶

در تهمت بی‌اساسی که می‌گوید بهائیت ساخته انگلیس است، نکات خنده آوری دیده می‌شود که نشان می‌دهد مردم عادی، حتی تحصیلکرده‌ها چقدر ساده گرفتار اینگونه دام‌ها می‌شوند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه