(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۱۰۱

Program Picture

معماران صلح

(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۱۰۱
۲۲ بهمن ۱۴۰۱

میخاییل گورباچف، برنده صلح نوبل در سال هزار و نهصد و نود میلادى (بخش پایانى)

news letter image

ثبت نام در خبرنامه