(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۱۰۰

Program Picture

معماران صلح

(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۱۰۰
۱۵ بهمن ۱۴۰۱

میخاییل گورباچف، برنده صلح نوبل در سال هزار و نهصد و نود میلادى (بخش اول)

news letter image

ثبت نام در خبرنامه