Program Picture

بازتاب

روانشناسی روحانیت – بخش ۲

۲۲ آبان ۱۳۹۵

آیا روش‌هایی برای تاثیرگذاری مسائل روحانی بر وضعیت روانی انسان وجود دارد؟ آیا تا کنون این روش‌ها توانسته‌اند نقش مثبتی بر وضعیت روحی و روانی بشر ایفا کنند؟ آیا نمادهای روحانی مانند ادیان از نقش مثبت خود دور شده‌اند؟ یا دوری از آنها موجب اختلال در وضعیت روانی جهان و جهانیان شده است؟ دیدگاه و راهکار دیانت بهائی برای بهبود وضعیت روانی این جهان بیمار چیست؟ در این برنامه شاهرخ کوهستانی میزبان بهروز ثابت و سبا ارجمند است تا نگاهی داشته باشند به روانشناسی و روحانیت و یا روانشناسی روحانیت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه