Program Picture

بازتاب

خوشبختی – بخش ۱

۰۲ دی ۱۳۹۶

همه انسان‌ها در تمامی دوران حیات خود به دنبال خوشبختی هستند. به راستی خوشبختی چیست یا کجاست که هر آنچه به دنبالش می‌گردیم آن را در دست دیگری می‌بینیم؟ چگونه است که برخی خوشبختی را در ریاضت، ترک دنیا و تعلقات آن و خدمت مردمان می‌دانند و بالعکس برخی در تمسک به اسباب و فراهم کردن رفاه خود و شاید دیگران؟ موضوعی واحد، میلی مشترک، اما مفاهیم و روش‌هایی متعدد. شاهرخ کوهستانی در برنامه این هفته بازتاب میزبان دکتر فرشته بتل و دکتر پیمان رئوفی است تا نگاهی داشته باشند به مفهوم خوشبختی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه