Program Picture

بازتاب

حق تحصیل – بخش ۱

۰۴ آذر ۱۳۹۶

آیا تحصیل حقی همگانی و طبیعیست یا حقی شهروندی که جامعه در حد امکان ملزم به ادای آن است؟ در قوانین ایران چه کسانی دارای حق تحصیل‌اند و آیا گروه‌هایی هستند که از این حق مستثنی شده باشند؟ چرا یک حکومت باید به عمد گروهی را از تحصیل محروم کند و از آن به عنوان اهرمی برای فشار استفاده کند و چه سودی از این امر عاید او می‌شود؟ برای بررسی علل و عواید محرومیت از تحصیل بسیاری از کودکان و جوانان ایرانی از جمله جامعه بهائی، شاهرخ کوهستانی در این بازتاب میزبان فریبا داوودی مهاجر فعال حقوق بشر و دکتر فرهاد ثابتان سخنگوی جامعه بهائی خواهد بود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه