Program Picture

گفتگوی رفاه اجتماعی و صلح عمومی

امنیت غذایی: حقوقی انسانی

۱۰ تیر ۱۴۰۰

امروزه به اندازه کافی مواد غذایی تولید می‌شود تا همه افراد روی کره زمین را سیر کند و با این حال روزانه 800 میلیون نفر گرسنه می‌مانند …

 

news letter image

ثبت نام در خبرنامه