Program Picture

موسیقی

آهنگ آوازه‌خوان
۰۲ آبان ۱۳۹۸

آهنگ “آوازه‌خوان” به مناسبت دویستمین سالگرد تولد حضرت باب.

***

یه دنیا عشق، یه دنیا شور، یه دنیا زندگی اومد

یه رویا از قدیما مملو از تابندگی اومد

یه عالم منتظر بود و بشر درگیر بیرونی

یه مولود جدید اومد، واسه رفع پریشونی

«رسیده آوازه‌خون از دور، ترانه‌اش نغمۀ شادی

توی هر بند آوازش، اسیری رو به آزادی» 2

تو دستاش نامه‌ای تازه ازون سمت بهشتا بود

توی نامه‌ش نشونی از بهشت سرنوشتا بود

میون قلبمون انگار، یکی هست و نمی‌دونیم

همون که اومده اما، ما تو این قصّه پنهونیم

«رسیده آوازه‌خون از دور، ترانه‌اش نغمۀ شادی

توی هر بند آوازش، اسیری رو به آزادی» 2

news letter image

ثبت نام در خبرنامه