Program Picture

آنچه گذشت

طاهره قره العین

۱۶ اسفند ۱۳۹۷

طاهره قره العین از شخصیت‌های مطرح نهضت باب و نمادی است برای حرکت‌های آزادی‌خواهانه زنان در ایران. طاهره قره العین که بود؟ چه کرد؟ و چه تاثیرات مهمی بر جامعه ایران، به ویژه حرکت‌های پیشرو زنان آزادی‌خواه گذاشت؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه