Program Picture

آنچه گذشت

چشم اندازی از جامعه بهائی ایران و جهان در آینده

۲۴ فروردین ۱۳۹۸

با وجود تمام مشکلات و ظلم‌هایی که در حق بهائیان ایران وارد شده، بهائیان معتقدند که آینده ایران درخشان خواهد بود و صلح جهانی از اهداف پایه‌ای دیانت بهائی است.
در این قسمت از برنامه آنچه گذشت، به دیدگاه‌های بهائی در مورد آینده ایران و جهان می‌پردازیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه