Program Picture

آنچه گذشت

بهائیان و محرومیت از تحصیل

۱۸ بهمن ۱۳۹۷

بعد از انقلاب اسلامی بهائیان از حق تحصیلات عالی محروم شدند و به عناوین مختلف از ورود به دانشگاه‌ها باز مانده‌اند. اما واقعا چرا بهائیان در ایران از تحصیلات عالی محروم شدند و عکس العمل آن‌ها نسبت به این محرومیت چه بود؟ همراه ما باشید در این قسمت از برنامه آنچه گذشت تا چرایی این موارد را با هم بررسی کنیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه