Program Picture

آنچه گذشت

آنچه در مورد اقلیت‌ها و به ویژه بهائیان می‌گویند

۰۹ اسفند ۱۳۹۷

شایعات در مورد اقلیت و به خصوص بهائیان منحصر به دوران پس از انقلاب نیست. از دیرباز به دلیل عدم شناخت کافی از رسوم و باورهای اقلیت‌های به ویژه مذهبی٬ شایعات غیر واقعی بسیاری در اذهان عمومی وجود داشته که منجر به ایجاد فاصله بین قشر اکثریت و اقلیت‌های موجود در ایران شده است.
در این قسمت از برنامه آنچه گذشت به چرایی‌ها و ریشه‌یابی این شایعات و چگونگی روشنگری آن‌ها پرداخته می‌شود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه