Program Picture

آنچه گذشت

راه حل‌های جامعه بهائی برای مقاومت در مقابل دشواری‌های اجتماعی

۲۳ اسفند ۱۳۹۷

دشواری‌های اجتماعی و محرومیت‌های تحمیل شده بر جامعه بهائیان ایران پس از انقلاب اسلامی بر کسی پوشیده نیست. جامعه بهائی ایران علیرغم فشارهای همه جانبه و دشواری‌های موجود به زندگی خود در ایران ادامه دادند و از این مشکلات نهراسیدند.
در این برنامه آنچه گذشت به راه حل‌های جامعه بهائی، تحت تاثیر آموزه‌های مذهبی این جامعه برای تخفیف این مشکلات‌ می‌پردازیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه