لوح مانکجی صاحب – بخش ۱

Program Picture

آفتاب بینش - فصل ۱

لوح مانکجی صاحب – بخش ۱
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹

این لوح در پاسخ پرسش‌های مانکجی لیمجی هاتاریا – سفیر پارسیان هند در ایران در زمان ناصرالدین‌شاه قاجار – است. مانکجی پس از ملاقات حضرت بهاءالله پرسش‌هایی را از ایشان پرسیده بود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه