لوح مانکجی صاحب – بخش ۲

Program Picture

آفتاب بینش - فصل ۱

لوح مانکجی صاحب – بخش ۲
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹

ادامه معرفی لوح مانکجی صاحب. این لوح در پاسخ پرسش‌های مانکجی لیمجی هاتاریا – سفیر پارسیان هند در ایران در زمان ناصرالدین‌شاه قاجار – است. مانکجی پس از ملاقات حضرت بهاءالله پرسش‌هایی را از ایشان پرسیده بود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه