دلائل السبع – بخش ۱

Program Picture

آفتاب بینش - فصل ۱

دلائل السبع – بخش ۱
۳۰ مرداد ۱۳۹۹

اثری است از حضرت باب که در آن با تکیه بر«کلام الهی» هفت دلیل بر حقانیت ظهور می‌شمارند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه