آفتاب بینش

program picture

آفتاب بینش

در برنامه آفتاب بینش به معرفی مختصر بعضی کتب بهائی خواهیم پرداخت. یعنی آثار حضرت باب، حضرت بهاءالله، حضرت عبدالبهاء، حضرت ولی امرالله و نیز بعضی آثار دیگر اندیشمندان بهائی. شنبه ها از رادیو پیام دوست.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه