دلائل السبع – بخش ۲

Program Picture

آفتاب بینش - فصل ۱

دلائل السبع – بخش ۲
۰۶ شهریور ۱۳۹۹

اثری است از حضرت باب که در آن با تکیه بر «کلام الهی» هفت دلیل بر حقانیت ظهور می‌شمارند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه