پرتره (۱۲) – نلسون ماندلا

نِلسون ماندِلا نخستین رئیس جمهور آفریقای جنوبی است که درانتخابات دموکراتیک عمومی برگزیده شد. وی پیش از ریاست جمهوری از فعالان برجستهٔ مخالف آپارتاید در آفریقای جنوبی و رهبرکنگره ملی آفریقا بود.