Program Picture

پرتره

ژینوس محمودی
۲۳ تیر ۱۳۹۶

ژینوس نعمت محمودی، بنیان‌گذار هواشناسی در ایران و تهیه‌کننده اطلس جغرافیایی ایران.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه