لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=32110

شعله (۱) لوا (۹) – کسب قوای روحانی ازحضرت عبدالبهاء

126

لوا گتسینگر غمگین و متعجب است از اینکه مردم شهر عکا چرا پی به مقام الهی حضرت بهاءالله نبردند. درست مثل اجدادشان که از درک حقیقت مسیح محروم ماندند! زمان زیارت لوا و شوهرش تمام شده واو با اشک چشم برمی‌گردد. آیا می‌تواند مجددا مولای خود را زیارت کند؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.