لالی آلبی متیوس (قسمت ۵) – تغییر دیدگاه

Program Picture

شعله - فصل ۱

لالی آلبی متیوس (قسمت ۵) – تغییر دیدگاه
۱۳ فروردین ۱۳۹۸

خانم لالی آلبی متیوس که تحول روحانی بزرگی در او ایجاد شده با اینکه با خطرات جنگ آشنا بود برای همفکری با بهائیان فرانسه به پاریس می‌رود و در آنجا با بهائیان ایرانی آشنا می‌شود که تحول دیگری در روح او ایجاد می‌کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه