شعله - فصل ۱

program picture

شعله - فصل ۱

در این سریال رادیویی با زندگی برخی از بانوان بهائی که فداکارانه در راه خدمت به عالم انسانی تلاش کردند آشنا می‌شویم. هر فصل مربوط به زندگی یکی از این بانوان است. فصل اول شرح احوال خانم لوا گتسینگر یکی از مومنین اولیه آئین بهائی در آمریکا.

سایر فصل‌ها

news letter image

ثبت نام در خبرنامه