لالی آلبی متیوس (قسمت ۱۱) – آرزوی مادران جذامی

Program Picture

شعله - فصل ۱

لالی آلبی متیوس (قسمت ۱۱) – آرزوی مادران جذامی
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

خانم لالی آلبی متیوس بر روی پله‌های بیمارستان زنان جذامی می‌خواهد بر ترس و نگرانی خود غلبه کند که ناگاه پرستار جوان و زیبایی را می‌بیند که با چهره‌ای گشاده به استقبالش می‌آید …

news letter image

ثبت نام در خبرنامه