لالی آلبی متیوس (قسمت ۸) – خانواده متحد

Program Picture

شعله - فصل ۱

لالی آلبی متیوس (قسمت ۸) – خانواده متحد
۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

خانم لالی آلبی متیوس قبل از حرکت به سوی آمریکا که با دکتر اسلمنت نویسنده کتاب بهاءالله و عصر جدید ملاقات کرده بود برای شوهرش از این ملاقات می‌گوید و او مشتاق خواندن این کتاب می‌شود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه