لالی آلبی متیوس (قسمت ۷) – پایان جنگ

Program Picture

شعله - فصل ۱

لالی آلبی متیوس (قسمت ۷) – پایان جنگ
۲۷ فروردین ۱۳۹۸

جنگ جهانی اول تمام می‌شود و خانم لالی آلبی متیوس که برای کمک به مجروحین جنگی در یک بیمارستان نظامی آمریکایی در فرانسه خدمت می‌کرد به وطن باز می‌گردد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه