حضرت محمد – بخش ۸

Program Picture

پیک یزدان

حضرت محمد – بخش ۸
۲۹ تیر ۱۳۹۸

اساس آئین اسلام همان اساس دیگر آئین‌های آسمانی عالم است. قرآن شریف بر این نکته تصریح فرموده است و ما قبلاً آیاتی از این کتاب مقدّس را در باب وحدت اساس ادیان الهی نقل کرده‌ایم. در اینجا نیز بر این نکته تأکید می‌ورزیم و آیۀ قرآن حمید را از سورۀ شوری نقل می‌کنیم که می‌فرماید بر مسلمین نیز همان شرع حضرت نوح نازل گردیده است و آنچه بر حضرت محمّد، حضرت ابراهیم، حضرت موسی و حضرت مسیح نازل شده است جوهرش یکی است و آن اقامۀ تعالیم الهیّه و اتّحاد افراد انسانی است. عین آیۀ قرآن شریف از سورۀ شوری چنین است: «شرع لکم مِن الدّین ما وصّی به نوحاً والذّی اوحینا الیک و ما وَصیّنا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیموا الذّین ولاتتضّرقوا فیه…»
تعالیم و احکام اسلام اصولاً در قرآن شریف نازل گردیده است. ولیکن مسلمین به سنّت رسول‌الله نیز توجّه کرده‌اند و شیعیان به حقّ بیانات ائمّۀ اطهار را در توضیح این کتاب آسمانی پذیرفته‌اند. به هر حال به قول فقهاء شیعی ادلّۀ اربعه عبارتند از کتاب یعنی قرآن شریف، سنّت رسول‌الله، عقل و اجماع.

برای دانلود متن کامل این قسمت کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه