یک گفتگوی دخترانه درباره دوستی

Program Picture

دوران شکوفایی

یک گفتگوی دخترانه درباره دوستی
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

نگار: ندا جون من همیشه فکر کردم که دوست شدن با پسرا کار بدیه و یه دختر خوب هیچ وقت با پسرا دوست نمیشه یعنی دوست پسر داشتن به نظر تو اشکالی نداره؟
ندا: وقتی تو میگی دوست …

news letter image

ثبت نام در خبرنامه