نوروز و سرور حقیقی

Program Picture

دوران شکوفایی

نوروز و سرور حقیقی
۱۰ تیر ۱۳۹۸

نگار: عید برام همیشه مثل نور شدیدی بود که به همه چیز می‌تابید و همه چیز رو قشنگ و تمیز و شاد می‌کرد. اما اون سال انگار برای اولین بار بود که عید رو همونطور که بود می‌دیدم. شادی‌هاش رو می‌دیدم و قشنگی‌هاش رو، اما دیگه می‌دونستم که عید هم مثل روزای دیگه‌ست، هم شادی داره و هم غم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه