دوران شکوفایی

program picture

دوران شکوفایی

در این برنامه، در غالب نمایش رادیویی، با نگاهی به زندگی نگار که خود نوجوان است، مسایل و مشکلات و دغدغه‌های نوجوانان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و راه کارهای تازه و عملی پیشنهاد می‌شود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه