همه با هم در یک جاده

Program Picture

دوران شکوفایی

همه با هم در یک جاده
۱۴ مرداد ۱۳۹۸

نگار: کار دعواهای مامان و بابای مریم به جاهای باریک کشیده بود و باباش نه تنها مامانش، بلکه حتی مامان و باباهای ما رو هم تهدید کرده بود. کس دیگه‌ای به جز ما دخترا خبر نداشت و ماها هم خیلی نگران بودیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه