لوری ویس و کمک به حیوانات خانگی

Program Picture

یک قهرمان

لوری ویس و کمک به حیوانات خانگی
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

لوری ویس که نمی‌توانست به علاقه افراد بی‌خانمان نسبت به حیواناتشان بی‌تفاوت باشد، با فراهم کردن امکاناتی برای این افراد به آنها کمک می‌کند تا بتوانند حیوانات خانگیشان را در کنار خود نگه دارند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه