الیسا مونتانتی و کمک به کودکان کم‌توان

Program Picture

یک قهرمان

الیسا مونتانتی و کمک به کودکان کم‌توان
۰۶ مهر ۱۳۹۷

الیسا که با اضطراب و استرس فراوان دوران کودکی خود را گذرانده، تسهیلات لازم برای انتقال کودکان نیازمند به اندام‌های مصنوعی را به آمریکا فراهم می‌کند و به درمان آنها کمک می‌کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه