Program Picture

یک قهرمان

لوما مافله
۱۳ بهمن ۱۳۹۶

قهرمان این هفته، مهاجری از کشور اردن است که می‌کوشد شرایط زندگی در کشور آمریکا را برای نوجوانان مهاجر تسهیل کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه