Program Picture

گفت‌وگو

نقش دین در توسعه

۰۹ تیر ۱۳۹۷

مسئول دفتر توانمندی و افزایش قابلیت جوانان در مدرسه‌ای در لاکنو هندوستان، فریدا واحدی در مورد نقش دین در توسعه و پیشبرد تمدن صحبت می‌کند. او که در یکی از سریع‌ترین شهرهای رو به رشد در هند زندگی می‌کند از تجربه‌های خود می‌گوید و این که برای ایجاد توسعه پایدار و پیشبرد تمدن، مبادی روحانی و یا اصول حقوق بشری به تنهایی کافی نیست. آیا به راستی دین می‌تواند نقش سازنده‌ای در روند توسعه پایدار داشته باشد؟ با برنامه این هفته «گفت‌وگو» همراه باشید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه