Program Picture

گفت‌وگو

بهائیان و سیاست

۱۹ آبان ۱۳۹۴

آیا بهائیان سیاسی هستند؟ برای بررسی این پرسش گفت‌وگوی دکتر معین افنانی با دکتر محمد قاسم بیات، پژوهشگر دینی را ببینید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه