Program Picture

گفت‌وگو

چرا از دانشگاه تهران اخراج شدم؟

۱۳ بهمن ۱۳۹۷

به راستی چرا باید ایران از برخی از ارزشمند‌ترین منابع انسانی خود، یعنی جوانان تحصیل کرده و باهوش، محروم شود! داستان اخراج شدن شقایق آگاه از دانشگاه تهران را از زبان خودش بشنوید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه