وحدت اساس ادیان – بخش ۲

Program Picture

کافه گپ

وحدت اساس ادیان – بخش ۲
۱۹ مهر ۱۳۹۴

موضوع این هفته هم وحدت اساس ادیان یکی از تعالیم آئین بهائی و شاکله‌های اصلی این تعلیم بزرگ حضرت بهاءالله است، با پارسا فنائیان و جناب خرسندی همراه باشید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه