جامعه‌سازی – جامعه بهائی – بخش ۷

Program Picture

کافه گپ

جامعه‌سازی – جامعه بهائی – بخش ۷
۰۴ تیر ۱۳۹۶

این هفته در کافه گپ پارسا فنائیان و نسیم مهرآئین برای بار آخر در مورد کلاس‌های جامعه‌ی جهانی بهائی برای نوجوانان صحبت می‌کنند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه