جامعه‌سازی – جامعه بهائی – بخش ۹

Program Picture

کافه گپ

جامعه‌سازی – جامعه بهائی – بخش ۹
۲۵ تیر ۱۳۹۶

موضوع کافه گپ این هفته همچنان جامعه‌سازی بهائیان در جهان است. در این قسمت نسیم مهرآیین به سؤالات پارسا فنائیان در مورد خطوط دوّم و سّوم کاری جامعه‌ بهائی پاسخ می‌گوید: گفتمان‌های اجتماعی و فعّالیّت‌های توسعه‌ اجتماعی و اقتصادی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه