کافه گپ

program picture

کافه گپ

کافه گپ، گپ و گفتی خودمانی پارسا فنائیان با میهمان برنامه است؛ بدون روتوش، راحت و صریح پیرامون هر موضوعی که به ذهنتان خطور کند. از موضوعات عرفانی تا
موضوعات تربیتی و … با اساتید مختلفی که صدای همگی آنها برای شما آشناست.

کافه گپ، گپ و گفتی خودمانی پارسا فنائیان با میهمان برنامه است؛ بدون روتوش، راحت و صریح پیرامون هر موضوعی که به ذهنتان خطور کند. از موضوعات عرفانی تا
موضوعات تربیتی و … با اساتید مختلفی که صدای همگی آنها برای شما آشناست.

تازه‌ترین قسمت‌ها

news letter image

ثبت نام در خبرنامه