محفل ملی، حکومت جهانی

Program Picture

کافه گپ

محفل ملی، حکومت جهانی
۲۷ خرداد ۱۳۹۷

– رابطه محفل ملّی بهائیان، با حاکم بهائی آن کشور.
– ضرورت شکل‌گیری حکومت جهانی و نحوه عملکرد آن.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه