وحدت اساس ادیان – بخش ۱

Program Picture

کافه گپ

وحدت اساس ادیان – بخش ۱
۱۲ مهر ۱۳۹۴

یکی از تعالیم مهم در دیانت بهائی وحدت اساس ادیان است. در برنامه این هفته کافه گپ پارسا فنائیان و جناب وحید خرسندی در رابطه با این موضوع و نشانه‌های وحدت ادیان گفتگو می‌کنند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه