توسعه اخلاقی و اجتماعی – بخش ۳

Program Picture

کافه گپ

توسعه اخلاقی و اجتماعی – بخش ۳
۰۸ آذر ۱۳۹۴

نمونه‌ھای برنامه‌ھایی که جامعه جھانی بھائی برای توسعه اخلاقی و اجتماعی در سراسر جھان برگزار کرده، این قسمت: پروژه سوادآموزی “بر بال کلمات”. با پارسا فنائیان و سیاوش مسعودی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه